Access to the venue

● Rinkai Line
(JR Keiyo Line, Subway "Yurakucho Line")
Shinkiba Station ← about 5 minutes → "Kokusai Tenjijo" Station
"Kokusai Tenjijo" Station ← about 13 minutes → Osaki Station

● Tokyo Water Front New Transit,
Shinko-tsu "YURIKAMOME"
Shinbashi Station ← about 22 minutes → "Kokusai Tenjijo Seimon"Station
"Kokusai Tenjijo Seimon"Station ← about 8 minutes → Toyosu Station
● Marine Transport Hinode Pier ← about 30 minutes → Tokyo Big Sight
● Tokyo Metropolitan Bus Marunouchi Yaesu Exit (JR Tokyo Station) ← 40 minutes → Tokyo Big Sight
Hamamatsucho (JR) ← 40 minutes → Tokyo Big Sight