Visitor Instruction

Access to the venue

map

Rinkai Line (JR Keiyo Line, Subway "Yurakucho Line")

Shinkiba Station ← about 5 minutes → "Kokusai Tenjijo" Station

"Kokusai Tenjijo" Station ← about 13 minutes → Osaki Station

Tokyo Water Front New Transit, Shinko-tsu "YURIKAMOME"

Shinbashi Station ← about 22 minutes → "Kokusai Tenjijo Seimon"Station

"Kokusai Tenjijo Seimon"Station ← about 8 minutes → Toyosu Station

Tokyo Metropolitan Bus

Marunouchi Yaesu Exit (JR Tokyo Station) ← 40 minutes → Tokyo Big Sight

Hamamatsucho (JR) ← 40 minutes → Tokyo Big Sight

Marine Transport

Hinode Pier ← about 30 minutes → Tokyo Big Sight